menu_icon_aboutCreated with Sketch. menu_icon_bikeCreated with Sketch. menu_icon_crosscountryskiCreated with Sketch. menu_icon_hotelCreated with Sketch. menu_icon_houseCreated with Sketch. menu_icon_mapCreated with Sketch. menu_icon_promotionCreated with Sketch. menu_icon_skiCreated with Sketch. menu_icon_skierCreated with Sketch. menu_icon_skipassCreated with Sketch. menu_icon_skischoolCreated with Sketch. menu_icon_snowwarantyCreated with Sketch. menu_icon_specialCreated with Sketch. menu_icon_walkCreated with Sketch.

Allmänna resevillkor för stug- och lägenhetsuthyrning

Har du bokat en paketresa? Boende och skipass eller hyrbil. Nya villkor gäller från 1/8 2018 för paketreselagen. Läs mer här >>

Läs vår integritetspolicy här.

Antagna av Föreningen Sverige Turism den 29/5 1990 efter överläggningar med Konsumentverket.

Vem är ansvarig?
Ansvarig förmedlare är Bengt-Martins AB, Karlstad.
Som förmedlare är vi skyldiga till att:
- du får en skriftlig bekräftelse vid din bokning.
- du får handlingar och uppgifter om var nyckeln finns att hämtas i god tid, men inte nödvändigtvis mer än 30 dagar före avtalad ankomstdag.
- stugan/lägenheten stämmer med beskrivningen.
Vi ansvarar inte för löften som ägaren eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till dig utan vår vetskap och som vi inte känt till eller borde känna till.
- du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning.
- du får disponera stugan/lägenheten från klockan 16.00 avtalad ankomstdag till klockan 10.00 alt 11.00 avresedag, om inget annat bekräftas. Om du inte är nöjd med stugan/ lägenheten, så är det oss du ska vända dig till. Läs mer om detta nedan.

När blir min bokning bindande?
Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och du betalat anmälningsavgiften (eller hela hyran).

Betalning och villkor
Om du bokat tidigare än 60 dagar i förväg (för utvalda objekt* 92 dagar) är anmälningsavgiften 25% av resans pris eller minst 950:-. Anmälningsavgiften skall betalas inom sju dagar från det att vi sänt bekräftelsen till dig. Den räknas av från hyran. Resten av hyran skall betalas senast 60 dagar före avtalad ankomstdag. Om det är mindre än 60 dagar till ankomst när du bokar så skall hela hyran betalas samma dag. Om du bokat längre period än 30 dagar, behöver du inte betala de följande 30-dagarsperioderna förrän sista bankdagen inför varje ny 30-dagarsperiods början.

För bokningar gjorda fr.o.m 16 mars 2021 till 9 juli-2021, för vintersäsongen 2021/2022 gäller öppet köp t.o.m 1 oktober 2021. Öppetköp gäller för bokningar på alla våra skidorter* med ankomst från den 1 november 2021. Vi återbetalar det som du har betalat till oss om du väljer att avboka mot öppet köp. (Servicearvode återbetalas ej, f.n 95kr)

För sommar i fjällen 2021 gäller särskilda villkor, läs mer

* För stora boende i Trysil/Hemsedal som har 14 eller fler ordinarie bäddar och Hafjell/Kvitfjell för boende som har 5 eller flera sovrum gäller särskilda villkor. Slutlikvid skall vara oss tillhanda 92 dagar före ankomst.

**Observera att öppet köp inte gäller boende i Trysil/Hemsedal som har 14 eller fler ordinarie bäddar eller boende i Hafjell/Kvitfjell som har 5 eller fler sovrum. På dessa boende erbjuder vi  - Öppet köp 7 dagar, när du bokar mer än 110 dagar före ankomst.

Vad sker om jag inte betalar i tid?
Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalningen av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Vad händer om jag vill avboka?
Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss eller till det försäljningsstället, som tog emot din bokning. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan eller sänds till stugan/lägenheten. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen om du så begär. Om du avbokar tidigare än 60 dagar före avtalad ankomst är kostnaden anmälningsavgiften, max 3.000:-/bokning*. Om du avbokar mindre än 60 dagar före avtalad ankomst, måste du betala 100% av hyran. Om du redan har hunnit betala mer än vad du i så fall blir skyldig att betala, så får du omedelbart tillbaka mellanskillnaden.

* För Trysil/Hemsedal gäller särskilda villkor för objekt med 14 ordinare bäddar eller fler och för Hafjell/Kvitfjell gäller särskilda villkor för objekt med 5 sovrum eller fler. Om du avbokar tidigare än 92 dagar före avtalad ankomst är kostnaden anmälningsavgiften. Om du avbokar mindre än 92 dagar före avtalad ankomst, måste du betala 100% av hyran. Om du redan har hunnit betala mer än vad du i så fall blir skyldig att betala, så får du omedelbart tillbaka mellanskillnaden.

Men om det händer mig något?
Du kan skydda dig mot avbeställningskostnaden genom att köpa ett avbeställningsskydd, vilket ingår i Bengt-Martins Trygghetspaket. Det kostar 7% av priset/stuga/lägenhet/hotellpaket/hotellrum och innebär att du kan avboka utan självrisk fram till dagen före avtalad ankomst. Avbeställningsskyddet gäller utan att du behöver ange orsak på samtliga avbokningar med avresa mer än 40 dagar innan avtalad ankomst och i följande fall om det är närmare än 42 dagar till avtalad ankomst, som inte har varit kända när du bokade
- dödsfall, akut sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv make/maka/sambo, familj eller medresenär.
Avbokning skall göras till Bengt-Martins snarast möjligt efter att orsaken till avbokningen uppstått.

Intyg vid avbokning:
Du måste kunna styrka ditt förhinder med läkarintyg. Ladda ner intyget här (pdf). Intyget bör sändas till oss så snart som möjligt, senast en vecka från avbokningsdagen. Avgiften från Trygghetspaketet/avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning.

Vad har jag för rättigheter?
Om vi inte tillhandahåller stugan/lägenheten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig en annan stuga/lägenhet vars skillnader mot den du bokade är så små att de saknar betydelse för dig, så har du rätt att säga upp hyresavtalet. Vi måste då betala tillbaka allt det du har betalat till oss och ersätta dig för dina styrkta och rimliga kostnader, med avdrag för den nytta du kan ha haft av stugan/lägenheten. Istället för att säga upp hyresavtalet, kan du begära att vi sätter ned hyran.

Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdelsedagen, och vi tar då en ombokningsavgift på 495:-.

Om du har klagomål på eller att något är fel på ditt boende är det viktigt att du omgående kontaktar receptionen/nyckelutlämnaren så att felet kan bli åtgärdat. Åtgärda inte felet själv innan du kontaktat reception/nyckelutlämning. Om du inte får hjälp på ett tillfredsställande sätt kan du göra en reklamation. Läs mer under "särskilda villkor" nedan.

Bengt-Martins kan inte hållas anvarig för öppethållande, avståndsangivelser eller övrig service utanför Bengt-Martins kontroll. T ex på grund av snöförhållande, tekniska fel eller beslut av tredje part. 

Alla angivelser i beskrivning anges utifrån optimala förhållanden.    

Vad har jag för skyldigheter?
Du måste vårda stugan/lägenheten och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon annan i ditt sällskap varit vårdslös. Du får inte använda stugan till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan/ lägenheten eller på tomten, än vad som är tillåtet för objektet. Du måste städa ordentligt före avresan. Om du missar detta kommer städning att utföras på din bekostnad och efterfaktureras både för extra utryckning från städbolaget och den faktiska städkostnaden.

Krig, naturkatastrofer, strejker med mera
Vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrof, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser som vi inte kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan/lägenheten.

Vad sker om vi inte kommer överens?
Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel på vår hemsida, eller förändringar på respektive destination, under pågående säsong som vi inte har fått vetskap om.

Särskilda villkor

Prisgaranti
Om du köpt Bengt-Martins Trygghetspaket (för bokningar skapade före 9 nov 2020) är du garanterad att slippa obehagliga prishöjningar på grund av valutakursförändringar efter det att Du bokat resan. Priserna vid köptillfället kan skilja sig från katalogpris/onlinepris. För aktuella priser se www.bengt-martins.se eller fråga din resebyrå. Priset på bekräftelsen gäller. Förändrade skatter eller allmänna avgifter ingår ej i prisgarantin.

Husdjur
Får ej medtagas utan medgivande av Bengt-Martins och ska framgå av resehandlingarna. På vissa boende får husdjur medföras endast mot tillägg.

Avbeställning med avbeställningsskydd och läkarintyg
Avbeställning av resa skall göras enligt nedanstående senast 00.00 dagen före tillträdesdagen: Kontakta din resebyrå eller Bengt-Martins på telefon 054-10 24 00. Obs! Läkarintyg måste vara Bengt-Martins tillhanda senast 14 dagar efter avbeställningen. Ladda ner intyget här (pdf).

Ändringskostnad
Om du har Bengt-Martins Trygghetspaket,  så kan du omboka till annan vecka under samma säsong eller till annan Bengt-Martins destination fram tom 40 dagar före avtalad ankomst. Om du ej har Trygghetspaketet så är ändringskostnaden 495:- per ändringstillfälle (ev ändring kan ske senast 60 dagar före ankomst).

Namnändring av befintlig bokning 495:-/ ändringstillfälle.

Tillgång till stugan, lägenheten eller hotellrummet
Se dina resehandlingar för mer information. Du finner information under "Vägbeskrivning.

Vägtullar och vägbom i Norge
Ingår ej i resans pris. Resenären ansvarar själv för att informera sig om eventuella vägtullar och avgifter. Det gäller framförallt i Norge där det är vanligt förekommande.

Personlig reseförsäkring
Ingår ej i resans pris. Varje resenär ansvarar själv för att tillräckligt försäkringsskydd finns. Ditt försäkringsbesked bör du ta med på resan. I samband med sjukdom/olycksfall kan inte Bengt-Martins ansvara för hemtransport.

Reklamation
En förutsättning för att en reklamation skall kunna behandlas, är att ett ev. klagomål som föreligger på en stuga eller anläggning omtalas till receptionen på plats. Detta skall ske omgående efter det att problemet uppstått. Om du inte fått hjälp inom 24 timmar skall du ringa Bengt-Martins på tel. 054-10 24 00. Om rättelse ej erhålls på platsen skall skriftligt klagomål framföras till Bengt-Martins inom 14 dagar efter hemkomsten. Handläggningstid upp till 6 veckor.

Servicearvode
På samtliga bokningar tillkommer en serviceavgift om 95:-/faktura

Övrigt
Vi frånsäger oss allt ansvar för skidbackars och skidspårs beskaffenhet. Under respektive skidort, på vår hemsida hittar du mer information om snögaranti. Vi ifrånsäger oss även allt ansvar över restaurangers, affärers och övrigt serviceutbuds öppethållande. Vi reserverar oss för eventuellt tryckfel/skrivfel på vår hemsida och i övriga handlingar.

Särskilda villkor för självhushåll

Utrustning
Då inget annat anges är bostaden utrustad för självhushåll och har varmt och kallt vatten, el-värme eller centralvärme, elspis, elbelysning, kylskåp, dusch och wc. Sänglinne, handdukar, slutstädning och brasved ingår ej, om inte annat framgår av din bekräftelse. Dessa tjänster kan oftast köpas till som en tilläggstjänst till ditt boende. Bostaden får ej bebos av fler personer än uppgivet bäddantal! Bilväg fram där ej annat anges. Vintertid innebär detta dock, att max 100 meter till parkeringsplats anges som bilväg fram. Generellt gäller att balkonger och altaner ej skottas under vintertid.

Bastu
Notera att eventuell bastu i boendet INTE får användas för att torka kläder och pjäxor, det utgör en direkt säkerhetsrisk att använda en bastu för andra ändamål än bastubad.

Särskilda villkor för hotell och paketresor

Anmälningsavgiften
Se villkor för Stug- och lägenhetsuthyrning under "När skall jag betala?".

Avbeställning
Se villkor ovan för Stug- och lägenhetsuthyrning under "Vad händer om jag vill avboka?".

Avbeställningsskydd
Se villkor ovan för Stug- och lägenhetsuthyrning under "Men om det händer mig något?".

Allmäna villkor för paketresor
För paketresor gäller "Allmänna villkor för paketresor" som har tagits fram av Konsumentverket, å ena sidan och Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation, å andra sidan. Dessa kan läsas i sin helhet på konsumentverket.se, hämtas på din resebyrå eller beställas från Bengt-Martins.

Särskilda villkor för paketresor

Avbeställning
Se villkor för Stug- och lägenhetsuthyrning under "Vad händer om jag vill avboka?".

Villkor för gruper och konferenser
För grupper och konferenser gäller särskilda villkor som i de fall där det blir aktuellt bifogas din offert.

Åldersgränser

Generellt gäller att den som bokar ska vara 18 år fyllda samt att den som bokar bor i objektet. Vanligt är att alla i boendet skall vara 18 år fyllda om ni inte är en familj. Andra regler kan förekomma på specifika objekt eller på enskild anläggning.

Läs mer under åldersgränser

Var beredd att visa legitimation när du checkar in. Det är krav från destinationen att åldersgränsen är uppfylld innan gästen får tillgång till det bokade objektet.
- Om åldersgränsen inte uppfylls vid incheckning, gäller regler för avbeställning.
- För organiserade grupper, skolklasser, familjer kan andra regler gälla. Fråga när du bokar.