Allmänna resevillkor för stug- och lägenhetsuthyrning

Läs vår integritetspolicy. Antagna av Föreningen Sverige Turism den 29/5 1990 efter överläggningar med Konsumentverket.


Vem är ansvarig?
Ansvarig förmedlare är Bengt-Martins AB, Karlstad.
Som förmedlare är vi skyldiga till att:
- du får en skriftlig bekräftelse vid din bokning.
- du får handlingar och uppgifter om var nyckeln finns att hämtas i god tid, men inte nödvändigtvis mer än 30 dagar före avtalad ankomstdag.
- stugan/lägenheten stämmer med beskrivningen.
Vi ansvarar inte för löften som ägaren eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till dig utan vår vetskap och som vi inte känt till eller borde känna till.
- du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning.
- du får disponera stugan/lägenheten från klockan 16.00 avtalad ankomstdag till klockan 10.00 alt 11.00 avresedag, om inget annat bekräftas.

När blir min bokning bindande?
Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och du betalat anmälningsavgiften eller hela hyran.

Betalning och villkor
Om du bokat tidigare än 60 dagar innan ankomstdagen (för utvalda objekt* 92 dagar) är anmälningsavgiften 25% av resans pris eller minst 950:-. Anmälningsavgiften skall betalas inom sju dagar från det att vi sänt bekräftelsen till dig, den räknas av från hyran. Resten av hyran skall betalas senast 60 dagar före avtalad ankomstdag. Om det är mindre än 60 dagar kvar till ankomst när du bokar, skall hela hyran betalas samma dag.
7 dagars öppet köp gäller för bokningar på alla våra skidorter*. Vi återbetalar det som du har betalat till oss om du väljer att avboka mot öppet köp (serviceavgift återbetalas ej).

* För boenden i Hafjell/Kvitfjell som har minst 5 eller flera sovrum gäller särskilda villkor. Öppet köp 7 dagar, när du bokar mer än 110 dagar före ankomst. Slutlikvid skall vara oss tillhanda senast 92 dagar före ankomst.

Vad sker om jag inte betalar i tid?

Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att avboka din bokning. Om du missar betalningen av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Avbokningsvillkor
Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss eller till det försäljningsställe som tog emot din bokning. Vi bekräftar din avbokning skriftligen. Om du avbokar tidigare än 60 dagar före avtalad ankomst är kostnaden anmälningsavgiften, max 3.000:-/bokning* om avbokning sker mindre än 60 dagar före ankomst är kostnaden 100%.
*För Hafjell/Kvitfjell gäller särskilda villkor för objekt med 5 sovrum eller fler. Om du avbokar tidigare än 92 dagar före avtalad ankomst är kostnaden anmälningsavgiften. Om du avbokar mindre än 92 dagar före avtalad ankomst är kostnaden 100%.

Avbeställningsskydd
Du kan skydda dig mot avbokningskostnaden genom att köpa ett Trygghetspaket inkl. avbeställningsskydd. Det kostar 7% av priset (stuga/lägenhet/hotellrum/fjällpaket) och innebär att du kan avboka mot giltigt läkarintyg utan självrisk, fram till dagen före avtalad ankomst.
Orsaker som dödsfall, akut sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, make/maka/sambo/familjemedlem eller medresenär.
Avbokning skall göras till Bengt-Martins snarast möjligt efter att orsaken till avbokning uppstått.

Intyg vid avbokning med Trygghetspaket:
Du måste kunna styrka ditt förhinder med ett giltigt läkarintyg. Ladda ner intyget här (pdf).
Intyget ska sändas till oss så snart som möjligt, senast en vecka från avbokningsdagen.
Kostnaden för Trygghetspaketet och serviceavgiften återbetalas inte.

Vad har jag för rättigheter?
Om vi inte tillhandahåller stugan/lägenheten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig en annan stuga/lägenhet vars skillnader mot den du bokade är så små att de saknar betydelse för dig har du rätt att säga upp hyresavtalet. Vi måste då betala tillbaka det du har betalat till oss med avdrag för den nytta du kan ha haft av stugan/lägenheten. Istället för att säga upp hyresavtalet kan du begära att vi sätter ned hyran.
Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen och vi tar då en ombokningsavgift på 495:-.
Om du har klagomål eller om något är fel på ditt boende är det viktigt att du omgående kontaktar receptionen/nyckelutlämnaren så att felet kan bli åtgärdat på plats. Åtgärda inte felet själv innan du kontaktat reception/nyckelutlämning. Om du inte får hjälp på ett tillfredsställande sätt kan du göra en reklamation. Läs mer under "särskilda villkor" nedan.
Bengt-Martins kan inte hållas ansvarig för öppethållande, avståndsangivelser eller övrig service utanför Bengt-Martins kontroll. T ex på grund av snöförhållande, tekniska fel eller beslut av tredje part. Alla angivelser i beskrivning anges utifrån optimala förhållanden.    

Vad har jag för skyldigheter?
Du måste vårda stugan/lägenheten och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller och du ansvarar själv för att dom efterföljs. Bryter man mot detta får man stå för dom kostnader som uppstår till följd av detta. Störande av allmän ordning och nattro beivras efter vaktbolagets tariff och kostnader för Bengt-Martins. Du ansvarar för skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier, man får stå för de kostnader som uppstår i samband med detta, genom att du eller någon annan i ditt sällskap varit vårdslös. Du får inte använda stugan till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål). Du får inte låta fler personer övernatta i stugan/ lägenheten eller på tomten, än vad som är tillåtet för objektet. Du måste städa ordentligt före avresan. Om du missar detta kommer städning att utföras på din bekostnad och efterfaktureras, både för extra utryckning från städbolaget och den faktiska städkostnaden.

Det kan tas ut en deposition av dig som betalas vid ankomst och som återfås efter stugan är besiktigad och godkänd vid avresa.

Krig, naturkatastrofer, strejker med mera
Vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrof, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser som vi inte kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att betala tillbaka vad du betalat med avdrag för den nytta du haft av stugan/lägenheten.

Vad sker om vi inte kommer överens?
Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel på vår hemsida eller förändringar på respektive destination under pågående säsong som vi inte har fått vetskap om.


Särskilda villkor

Prisgaranti
Om du köpt Bengt-Martins Trygghetspaket (för bokningar skapade före 9 nov 2020) är du garanterad att slippa obehagliga prishöjningar på grund av valutakursförändringar efter det att Du bokat resan. Priserna vid köptillfället kan skilja sig från katalogpris/online pris. För aktuella priser se www.bengt-martins.se eller fråga din resebyrå. Priset på bekräftelsen gäller. Förändrade skatter eller allmänna avgifter ingår ej i prisgarantin.

Husdjur
Får ej medtagas utan medgivande av Bengt-Martins och ska framgå av resehandlingarna. På vissa boende får husdjur endast medföras mot tillägg.

Ski in / Ski out
Ski in/ski out är ett begrepp som används på flera stugor och innebär att det är nära till lift eller nedfart. Det kan dock vara upp till 100 m från stugan/lägenheten att gå. Det kan också variera beroende på aktuella snöförhållande.

Laddning av el-/hybridbil
Laddning av elbil får endast göras om det finns laddstolpe vid stugan. Av säkerhetsskäl är det förbjudet att ladda bil i el-/motorvärmaruttag. Om detta förbud överträdes kan en avgift på upp till 5.000:- tas ut av hyresgästen.

Avbeställning med Trygghetspaket inkl. avbeställningsskydd och läkarintyg
Avbeställning av resa skall göras enligt nedanstående senast dagen före tillträdesdagen. Kontakta din resebyrå eller Bengt-Martins på telefon 054-10 24 00. Obs! Läkarintyg måste vara Bengt-Martins tillhanda senast 14 dagar efter avbeställningen. Ladda ner intyget här Ladda ner intyget här (pdf)

Ändringskostnad
Om du har Bengt-Martins Trygghetspaket, kan du ändra till annan vecka under samma säsong eller till annan Bengt-Martins destination fram tom 42 dagar före avtalad ankomst. Om du ej har Trygghetspaketet så är ändringskostnaden 495:- per ändringstillfälle, eventuell ändring kan ske senast 60 dagar före ankomst. Namnändring av befintlig bokning kostar 495:-/ändringstillfälle.

Tillgång till stugan, lägenheten eller hotellrummet
Se dina resehandlingar för mer information. Du finner information under "Vägbeskrivning.

Vägtullar och vägbom i Norge
Ingår ej i resans pris. Resenären ansvarar själv för att informera sig om eventuella vägtullar och avgifter. Det gäller framförallt i Norge där det är vanligt förekommande.

Reseförsäkring
Ingår ej. Varje resenär ansvarar själv för att ha tillräckligt försäkringsskydd. Ta med ditt försäkringsbesked på resan.
I samband med sjukdom/olycksfall under vistelsen ansvarar inte Bengt-Martins för hemtransport.

Reklamation
En förutsättning för att en reklamation skall kunna behandlas, är att ett ev. klagomål som föreligger på en stuga eller anläggning omtalas till receptionen på plats. Detta skall ske omgående efter det att problemet uppstått och innan ni försöker åtgärda det själva, senast dagen efter kl 12. Om du inte fått hjälp inom 24 timmar skall du ringa Bengt-Martins på tel. 054-10 24 00. Om rättelse ej erhålls på platsen skall skriftligt klagomål framföras till Bengt-Martins inom 14 dagar efter hemkomsten. Handläggningstid upp till 6 veckor.

Servicearvode
På samtliga bokningar tillkommer en serviceavgift som presenteras vid bokning.

Övrigt
Vi frånsäger oss allt ansvar för skidbackars och skidspårs beskaffenhet. Under respektive skidort, på vår hemsida hittar du mer information om snögaranti. Vi frånsäger oss även allt ansvar över restaurangers, affärers och övrigt serviceutbuds öppethållande. Vi reserverar oss för eventuellt tryckfel/skrivfel på vår hemsida och i övriga handlingar.

Särskilda villkor för självhushåll

Utrustning
Då inget annat anges är bostaden utrustad för självhushåll och har varmt och kallt vatten, el-värme eller centralvärme, elspis, elbelysning, kylskåp, dusch och wc. Sänglinne, handdukar, slutstädning och brasved ingår ej, om inte annat framgår av din bekräftelse. Dessa tjänster kan oftast köpas till som en tilläggstjänst. Bostaden får ej bebos av fler personer än uppgivet bäddantal! Bilväg fram där ej annat anges. Vintertid innebär detta dock, att max 100 meter till parkeringsplats anges som bilväg fram. Generellt gäller att balkonger och altaner ej skottas under vintertid.
Bastu
Notera att eventuell bastu i boendet INTE får användas för att torka kläder och pjäxor, det utgör en direkt säkerhetsrisk att använda en bastu för andra ändamål än bastubad.

Särskilda villkor för hotell och paketresor

Anmälningsavgiften
Se villkor för Stug- och lägenhetsuthyrning under "När skall jag betala?".
Avbeställning
Se villkor ovan för Stug- och lägenhetsuthyrning under "Avbokningsvillkor?".
Avbeställningsskydd
Se villkor ovan för Stug- och lägenhetsuthyrning under "Avbeställningsskydd".
Allmänna villkor för paketresor
För paketresor gäller "Allmänna villkor för paketresor" som har tagits fram av Konsumentverket, å ena sidan och Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation, å andra sidan. Dessa kan läsas i sin helhet på konsumentverket.se, hämtas på din resebyrå eller beställas från Bengt-Martins.

Särskilda villkor för paketresor

Boende och skipass. Nya villkor gäller från 1/8 2018 för paketreselagen. Läs mer här >>

Avbeställning
Se villkor för Stug- och lägenhetsuthyrning under "Avbokningsvillkor?".
Villkor för grupper och konferenser
För grupper och konferenser gäller särskilda villkor som i de fall där det blir aktuellt bifogas din offert. Var beredd att visa legitimation när du checkar in. Det är krav från destinationen att åldersgränsen är uppfylld innan gästen får tillgång till det bokade objektet.
- Om åldersgränsen inte uppfylls vid incheckning, gäller regler för avbeställning.
- För organiserade grupper, skolklasser, familjer kan andra regler gälla. Fråga när du bokar.