menu_icon_aboutCreated with Sketch. menu_icon_bikeCreated with Sketch. menu_icon_crosscountryskiCreated with Sketch. menu_icon_hotelCreated with Sketch. menu_icon_houseCreated with Sketch. menu_icon_mapCreated with Sketch. menu_icon_promotionCreated with Sketch. menu_icon_skiCreated with Sketch. menu_icon_skierCreated with Sketch. menu_icon_skipassCreated with Sketch. menu_icon_skischoolCreated with Sketch. menu_icon_snowwarantyCreated with Sketch. menu_icon_specialCreated with Sketch. menu_icon_walkCreated with Sketch.

Hållbart resande

Bengt-Martins och Resia Travel Group vill att du och framtida generationer ska fortsätta resa till fjällen och upptäcka nya spännande platser. Att resande ska fortsätta skänka dig glädje och inspiration. Vi har alla ett gemensamt ansvar för miljön och destinationerna vi besöker - ett hållbart resande är därför en av våra främsta hjärtefrågor.

Arbetet kring hållbara resor är ständigt pågående och vi arbetar aktivt för att hitta nya smarta reselösningar med mindre miljöpåverkan. Vi vill tillsammans med leverantörer, partners och resenärer verka för ett hållbart resande och bidra till turismens positiva effekter. Genom att erbjuda kompetens och reselösningar som möjliggör ett hållbart resande vill vi underlätta för våra kunder att göra aktiva och medvetna val. Med ett värdebaserat förhållningssätt i allt vi gör, vill vi skapa en hållbar grund för vårt agerande och vår affär.

Vårt sociala ansvar

Bengt-Martins och Resia Travel Group tar ett långsiktigt socialt ansvar (CSR) och arbetar med etik och sociala frågor i alla led. Att göra medvetna val och ta ansvar för det vi gör är en självklarhet för oss. Grunden för vårt hållbarhetsarbete vilar på våra värderingar - respekt, kompetens och energi.

Vi stöttar olika sociala initiativ med ett långsiktigt engagemang i form av såväl ekonomiska som mänskliga resurser för att verka som en positiv kraft i samhället.

Vi är emot alla former av illegala och exploaterade former av turism och ställer krav på att våra samarbetspartners och leverantörer respekterar barns rättigheter som är formulerade i FN:s barnkonvention. Däribland förbud mot barnarbete, tvångs- och straffarbete, samt en minimiålder för arbete.