menu_icon_aboutCreated with Sketch. menu_icon_bikeCreated with Sketch. menu_icon_crosscountryskiCreated with Sketch. menu_icon_hotelCreated with Sketch. menu_icon_houseCreated with Sketch. menu_icon_mapCreated with Sketch. menu_icon_promotionCreated with Sketch. menu_icon_skiCreated with Sketch. menu_icon_skierCreated with Sketch. menu_icon_skipassCreated with Sketch. menu_icon_skischoolCreated with Sketch. menu_icon_snowwarantyCreated with Sketch. menu_icon_specialCreated with Sketch. menu_icon_walkCreated with Sketch.

Vårt sociala ansvar

Bengt-Martins och Resia Travel Group tar ett långsiktigt socialt ansvar (CSR). Att vi i vårt dagliga arbete gör medvetna val och tar ansvar för det vi gör är en självklarhet för oss, vi arbetar med etik och sociala frågor i alla led. Vårt arbete för hållbarhet vilar på våra värderingar - Respekt, kompetens och energi.

Det är viktigt för oss att ta ansvar genom att stötta olika sociala initiativ med ett långsiktigt engagemang. Det gör vi genom att visa vårt engagemang och stötta organisationer som verkar med en positiv kraft i samhället.

Vi är emot alla former av illegala och exploaterade former av turism och ställer krav på att våra samarbetspartners och leverantörer respekterar barns rättigheter som är formulerade i FN:s barnkonvention. Däribland förbud mot barnarbete, tvångs- och straffarbete, samt en minimiålder för arbete.

Travelife

Vi arbetar enligt certifieringen Travelife, ett internationellt hållbarhetsprogram som främjar ett hållbart tänkande inom turism- och reseindustrin. Travelife ägs av den icke-vinstdrivande organisationen ABTA, The Travel Association, och fokuserar i sitt arbete på miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter.

Ecpat

Tillsammans med ECPAT vill vi vara med och ta ställning mot barnsexhandeln. Resia var den första svenska resebyråkedjan som startade ett samarbete med ECPAT genom att signera deras uppförandekod The Code. Förutom ett ekonomiskt stöd, bidrar vi aktivt i vår vardag genom att kommunicera med kunder och leverantörer om problematiken med barnsexturismen, samt guida dem i hur vi tillsammans kan bidra till att minska spridningen.

Våra medarbetare utbildas och vi har infört ECPAT:s arbetsplatspolicy inom Resia Travel Group.

Sociala initiativ

Vi stöttar barnhemmet Novy Dom i Ukraina via New Hope Reseindustrins Barnfond. Våra medarbetare har möjlighet att bidra genom ett månatligt löneavdrag som dubbleras genom Resia Travel Group.

Resia Travel Group stöttar integration och inkludering på arbetsmarknade med hjälp av Opportunity Day. Det utvecklar även mångfalden inom vår egen verksamhet.

Sedan 2011 stödjer vi organisationen A Reaching Hand i Kapstaden, en organisation som är inriktad på att hjälpa barn, ungdomar, ensamstående mammor och familjer i några av Sydafrikas mest fattiga områden.