menu_icon_aboutCreated with Sketch. menu_icon_bikeCreated with Sketch. menu_icon_crosscountryskiCreated with Sketch. menu_icon_hotelCreated with Sketch. menu_icon_houseCreated with Sketch. menu_icon_mapCreated with Sketch. menu_icon_promotionCreated with Sketch. menu_icon_skiCreated with Sketch. menu_icon_skierCreated with Sketch. menu_icon_skipassCreated with Sketch. menu_icon_skischoolCreated with Sketch. menu_icon_snowwarantyCreated with Sketch. menu_icon_specialCreated with Sketch. menu_icon_walkCreated with Sketch.

Klart med nya regler om vinterdäck

Utdrag från Transportstyrelsens hemsida angående ny lag för vinterdäck i Sverige:

Transportstyrelsen beslutade den 4 november att införa ändringar i däckreglerna från och med den 1 december. Bland annat ändras dubbdäcksförbudet till att gälla från 16 april till och med den 30 september. Den 4 november tog Transportstyrelsen ett beslut att ändra i däckreglerna. Bakgrunden är det beslut regeringen fattade den 22 oktober om att ändra i trafikförordningen. Enligt Transportstyrelsens beslut införs följande ändringar i däckreglerna från och med den 1 december:

  • Utländska och svenska personbilar på resa till och från utlandet ska omfattas av gällande svenska regler om vinterdäck. Det innebär i praktiken att även utländska personbilar och lätta lastbilar måste ha vinterdäck med minst 3 mm mönsterdjup under den tid då vinterdäckkravet råder, det vill säga vid vinterväglag under perioden 1 december och 31 mars. För tunga fordon gäller krav på minst 5 mm mönsterdjup. Detta krav gäller även utländska tunga lastbilar och bussar under perioden 1 december och 31 mars om det råder vinterväglag.
     
  • I samråd med Finland och Norge genomförs också en begränsning av antalet tillåtna dubbar i dubbdäck till 50 stycken per meter rullomkrets. Detta krav gäller inte däck som är tillverkade före den 1 juli 2013.
     
  • Det införs också en begränsning av tiden då dubbdäck är tillåtna med två veckor. Dubbdäcksförbudet kommer då att gälla från den 16 april till och med den 30 september.