Snögaranti för Kvitfjell


För Kvitfjell gäller snögaranti minst 6 km i perioden 3-24 december 2021 och 15 km pist 24 december 2021 – 24 april 2022.


Villkoren ovan skall vara uppfyllda på ankomstdagen i annat fall faller snögarantin ut. Beroende på omständigheterna kan besked angående om snögarantin utfaller ges senast dag före ankomst. Information om snögarantin faller ut läggs upp på hemsidan eller lämnas på tel 054-10 24 00.

Snögarantin gäller inte tillfälligt stängda liftar/nedfarter - t.ex. till följd av tekniska problem.