menu_icon_aboutCreated with Sketch. menu_icon_bikeCreated with Sketch. menu_icon_crosscountryskiCreated with Sketch. menu_icon_hotelCreated with Sketch. menu_icon_houseCreated with Sketch. menu_icon_mapCreated with Sketch. menu_icon_promotionCreated with Sketch. menu_icon_skiCreated with Sketch. menu_icon_skierCreated with Sketch. menu_icon_skipassCreated with Sketch. menu_icon_skischoolCreated with Sketch. menu_icon_snowwarantyCreated with Sketch. menu_icon_specialCreated with Sketch. menu_icon_walkCreated with Sketch.

Snögaranti för Fefor

Fefor Höyfjellshotell:
Minst 30 km längdspår skall vara öppna vid Fefor under vecka 52-14 (2017/2018)

Villkoren ovan skall vara uppfyllda på ankomstdagen i annat fall faller snögarantin ut. Beroende på omständigheterna kan besked angående om snögarantin utfaller ges senast dag före ankomst.

Information om snögarantin faller ut läggs in på www.bengt-martins.se eller lämnas på tel 054-10 24 00.

Snögarantin gäller inte tillfälligt stängda liftar/nedfarter/längdspår - t.ex. till följd av tekniska problem.