Snögaranti för Beitostölen


För Beitostölen gäller snögaranti, minst 3 nedfarter och 2 liftar skall vara öppna samt 15 km längdspår, 19 december 2019 till 19 april 2020.
Villkoren ovan skall vara uppfyllda på ankomstdagen i annat fall faller snögarantin ut. Beroende på omständigheterna kan besked angående om snögarantin utfaller ges senast dag före ankomst.
Information om snögarantin faller ut läggs ut på hemsidan eller lämnas på tel 054-10 24 00. Snögarantin gäller inte tillfälligt stängda liftar/nedfarter - t.ex. till följd av tekniska problem.